Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (3/7/2020)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 347068(8087)/03-07-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ, επιβάλλουμε στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αντικείμενο δραστηριότητας «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που εδρεύει στην Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25 και 26 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 παράγραφος 4Α της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. Oικ.321068(7513)/23-06-2020 Εντολής Ελέγχου της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης, της ένδειξης «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση, είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή, για το προϊόν μπιφτέκι κατεψυγμένο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των hamburgers, το οποίο βρέθηκε σε ποσότητα ενός (1) κιβωτίου των εξήντα (60) τεμαχίων, εντός του καταψύκτη του καταστήματος. 
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση της παραγράφου 3Β του άρθρου 71 με τίτλο                «Ενδείξεις Τιμοκαταλόγων» της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) για την οποία σύμφωνα με την παράγραφο 4 Α του άρθρου 71 της ίδιας υπουργικής απόφασης προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου για έλλειψη ενδείξεων τιμοκαταλόγου.  Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS