Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (29/6/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 325501(7624)/25-06-2020 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση του ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με έδρα στο 21ο χλμ  Θεσσαλονίκη - Περαίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 114 παράγραφος 4 εδάφιο Β της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», πρόστιμο Τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2 × 2.000,00) διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. Οικ. 310774(7279)/18-06-2020 εντολής ελέγχου της υπηρεσίας  μας, στο κατάστημα της εταιρίας, που βρίσκεται στο 21ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας, διαπιστώθηκε ότι:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση, στις 08 Ιουνίου 2020 δεν γνωστοποιήθηκε η αλλαγή στις τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων και βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων D-Force (plus) στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr  της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 114 παράγραφος 2  της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και τιμωρούνται  με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 εδάφιο Β της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).
 Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS