Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Ανάκλησης Απόφασης Διοικητικών Κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4177/2013 (29/6/2020)

  Με την υπ΄άριθμ. 328601(7677)/25.6.2020 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περ/ντος ΜΕΘ γίνεται ανάκληση της υπ΄αριθμ. 224996(5800)/20.5.2020 Απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περ/ντος ΜΕΘ κατά την οποία επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τo άρθρo 20 παρ. 5 και τα άρθρα 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013, στην επιχείρηση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ που βρίσκεται στη Χλόη Καστοριάς -ΤΚ 52100.
 Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS