Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (24/6/2020)

Επιβάλλουμε, με την αριθ. πρωτ. 315110(7356)/19-06-2020 Απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. ΣΟΛΟΜΩΝ, με έδρα στην οδό Αθηνάς αγροτεμάχιο 549 στην Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 11 και 117 παράγραφος 7Β  του Ν.4177/2013  της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β 4913/2018) συνολικό πρόστιμο Oκτώ χιλιάδων Επτακοσίων Ογδόντα ευρώ (8.780€), (3780 + 5.000)  διότι α) τα 630 λίτρα που βρέθηκαν επί του βυτίου δεν μπόρεσαν να δικαιολογηθούν  [(630 ´ 10 ´ 0,600 €/λίτρο) (αρ.104, §11) =3.780€] κατά παράβαση της παραγράφου 8 του άρθρου 104 της Υ.Α. 91354/2017 και β) για παράθεση ψευδών στοιχείων ποσό 5.000 € κατά παράβαση της παραγράφου του άρθρου 1117 της Υ.Α. 91354/2017.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 104 παράγραφος 8  και 117 παράγραφος 5Β    της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.   και τιμωρούνται  με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με: τα άρθρα 104 παράγραφος 11 και  117 παράγραφος 7Β της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).


Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS