Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων ΠΕ Θεσσαλονίκης Ιουλίου - Αυγούστου 2020 (12/6/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Θεσσαλονίκη 11 Ιουνίου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                          αρ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/291637(9835)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                   (σχετ.266043/9016, 259763/8828, 259759/8827)
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα : Δημόσιας Υγείας
Ταχ.Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64                                                        Προς: Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ.
Τ. Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη                                                               (αφορά την Μ.Ε.Θεσσαλονίκης)
Πληροφορίες :Ζαβρακλή Κ.,Ζαγορίτη Π.
Τηλέφωνο : 2313330846,848
FAX: 2313330866
EMAIL: k.zavrakli@pkm.gov.gr
p.zagoriti@pkm.gov.gr

Θέμα: Ανακοίνωση για δημοσίευση, που αφορά το διευρυμένο ωράριο φαρμακείων της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης από 1-7-20 έως 31-8-20, σύμφωνα με τους πίνακες που καταρτίζει ο Φ.Σ.Θ.

Σχετ.: α) Ο Ν.4512/18 άρ.257 και ο Ν.4558/18 άρ.5.
β) Η με αρ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/216600(7746)/4-5-20 απόφαση για το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης και η με αρ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/250421(8596)/25-5-20 τροποποίησή της.
γ) Η με αρ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/25550(8682)/25-2-20 απόφαση για διημερεύσεις-διανυκτερεύσεις φαρμακείων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης.
δ) Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στον Φ.Σ.Θ (σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 20-00878/10-6-20 έγγραφο) και στην Π.Κ.Μ..

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι τα φαρμακεία που έχουν δηλώσει διευρυμένο ωράριο πέραν του κατ’ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου για το δίμηνο από 1-7-20 έως 31-8-20, σύμφωνα με τους πίνακες του Φ.Σ.Θ., είναι τα εξής:

(πίνακας διευρυμένων φαρμακείων από Φ.Σ.Θ.)


 

Μ.Ε.Α/Π                
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΖΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ       

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευρυμένο ωράριο φαρμακείων ΠΕ Θεσσαλονίκης Ιουλίου - Αυγούστου 2020 1089 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS