Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (1/6/2020)

Επιβάλλουμε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 263523(6263)29-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας  στην επιχείρηση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΖΑ Ο.Ε.  – Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, με έδρα στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στην Λητή Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τα άρθρα 80 παράγραφος 3 εδάφιο Γ και 104 παράγραφος 11 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018) πρόστιμο Έξι χιλιάδες Σαράντα Έξι ευρώ και Εξήντα λεπτά  (6.046,60 €) συνολικά {[1.000,00€ × 1 (αρ.80  παρ. 3 εδάφιο Γ]  +  [(757,70 λίτρα – 5.261,700 λίτρα ´ 0,5%) ´ 10 ´ 0,69 €/λίτρο) (αρ.104 παρ. 11)] = 6.046,60 €}, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2020, από συνεργείο ελέγχου του  5ο Τμήματος Κ.Ο.Ε. της Β΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης στο Ν.751 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και στην έδρα της επιχείρηση,  στο βυτιοφόρο όχημα διανομής πετρελαίου θέρμανσης ιδιοκτησίας της  διαπιστώθηκε ότι :
 Σύμφωνα με το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής και τις Αποδείξεις Λιανικής πώλησης που δεν αναγραφόταν στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής αλλά επεδείχθησαν στο συνεργείο ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης,  φορτώθηκαν 5.261,700 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με της αποδείξεις λιανικής πώλησης  παραδόθηκαν 2.904  λίτρα πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης που περιέχονταν στο βυτιοφόρο μετρήθηκε  με τον μετρικό κανόνα (βέργα) και βρέθηκε σε αυτό ποσότητα 1600 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, αντί του κανονικού που έπρεπε να φέρει 2357,70 λίτρα δηλαδή υπήρχε έλλειμμα 757,70 λίτρων.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 και 80 παράγραφος 1 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και τιμωρούνται  με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με: το άρθρο 104 παράγραφος 11 και 80 παράγραφος 3 εδάφιο Γ της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).
 Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS