Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (21/5/2020)

Με την υπ΄άριθμ. 224996(5800)/20.5.2020 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περ/ντος ΜΕΘ,  επιβάλλουμε στην επιχείρηση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ που βρίσκεται στη Χλόη Καστοριάς -ΤΚ 52100, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 5, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα και ειδικώς καθοριζόμενα με το άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1 στοιχείο (ii) της ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ1108/τ.Β΄/3.4.2019, το ελάχιστο πρόστιμο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου-δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της ΑΑΔΕ/Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ./Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσ/νικης στις  5 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη, στην Εγνατία Οδό ύψος των διοδίων Ανάληψης στο βυτιοφόρο όχημα με στοιχεία κυκλοφορίας ΕΚΒ5677, ιδιοκτησίας της ανωτέρω επιχείρησης, μεταξύ άλλων ελήφθη ένα δείγμα εις διπλούν Πετρελαίου Κίνησης που βρισκότανε στο διαμέρισμα με αριθμό 5 του βυτιοφόρου οχήματος από ποσότητα 2.000 λίτρων  και βρέθηκε σύμφωνα με την Έκθεση Εξέτασης δείγματος και την Έκθεση Κατ΄εφεσης   την  ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία, διότι έχει σημείο ανάφλεξης 47,5oC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55,0 oC. Επίσης το δείγμα λόγω του χαμηλού σημείου ανάφλεξης χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS