Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περίληψης Απόφασης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (14/2/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 100495 (2376)/13-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας, στην επιχείρηση «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. & Π.Υ.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 11 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018)», πρόστιμο χιλίων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (1785,95€),  διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 03 Φεβρουαρίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο με αρ. κυκλοφορίας ΖΚΤ-2224 βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της ανωτέρω επιχείρησης που βρέθηκε στην διασταύρωση των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Ειρήνης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του οδηγού του, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που βρέθηκαν και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου και την μέτρηση της ποσότητας που περιέχονταν στο βυτιοφόρο με τον μετρικό κανόνα (βέργα), ότι υπήρχε έλλειμμα 199,4 λίτρων κατά παράβαση της παραγράφου 8 του άρθρου 104 της Υ.Α. Α2-91354/2017Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS