Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (1/11/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.682577(16008)/30-10-2019 στην επιχείρηση  επιχείρηση ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε.Π.Υ. με έδρα KANAMAT – ΡΟΔΟΣ και ΑΦΜ 094387853 της ΔΟΥ Ρόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 το άρθρο 80 παράγραφος 3Β  της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δ΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης στις 06 Ιουλίου 2018, στο βυτιοφόρο όχημα  ιδιοκτησίας ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε και ειδικότερα από τον έλεγχο διακίνησης υγραερίου (LPG)στο παραπάνω όχημα διαπιστώθηκε ότι :
Στις 06-07-2018 δεν εκδόθηκε κανένα παραστατικό για την παράδοση καυσίμου προς την παραλήπτρια επιχείρηση (εξεδόθη εκ των υστέρων το Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο της εταιρείας ΡΟΔΑΓΚΑΖ ΑΕΠΥ ).
                        Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 80 παράγραφος 1 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ. Β΄ 2983/2017) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του Ν.3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3Β της προαναφερθείσης ΥΑ.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS