Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην Βαμβακοκαλλιέργεια απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (8/10/2019)

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς με το  3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια ως εξής: 

1.

Στόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Δ.Α.Ο.Α της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Αφορά το διάστημα μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού

1.3

Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να προβαίνει στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή ώστε

  • να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμάζοντων εντόμων

2.

Διαπιστώσεις

 

Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής.

3.

Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη συγκομιδή είναι απαραίτητο οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν

  • σε στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμό και θρυμματισμό των καρυδιών με στελεχοκόπτη / καταστροφέα και στη συνέχεια

  • άρωση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 –25cm

σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού.

Επιπλέον, μετά τη συγκομιδή συστήνεται οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν

  • σε σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας και χλωρή λίπανση του χωραφιού την επόμενη καλλιεργητική περίοδο

Η στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμός των υπολειμμάτων βαμβακοφύτων και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα επιτυγχάνει την καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμανση μορφών Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού, αφού η διαχείμανση του Πράσινου σκουληκιού γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους και του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της “εν διάπαυση προνύμφης “ μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητή, δισκοσβάρνα κ.α. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού των εντόμων, του πράσινου σκουληκιού, που θα διαχειμάσει.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του καλλιεργητή και των περιοίκων.

Η σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας συγκρατεί και αξιοποιεί στη ριζόσφαιρα της, τα μη χρησιμοποιηθέντα λιπάσματα, κυρίως άζωτο από την προηγούμενη καλλιέργεια. Η ανοιξιάτικη ενσωμάτωση της χλωρομάζας σε ελαφρά πρώιμα εδάφη ή κατά προτίμηση κοπή της χλωρομάζας για χρήση ως ζωοτροφή και ενσωμάτωση μόνο του αζωτοεμπλουτισμένου ριζικού συστήματος συμβάλει στη δομική και βιολογική γονιμότητα του εδάφους, στην πρωιμότητα της καλλιέργειας και στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητάς της.


Για πληροφορίες επικοινωνίας ή για την ανακοίνωση του αρμοδίου τμήματος κατεβάστε το παρακάτω αρχείο pdf, ενώ για ανακοινώσεις της Διεύθυνσης μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Δ.Α.Ο.Α. Μ.ΕΘ. στην διαδρομή :
Κόμβος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
-> Ιστότοπος Θεσσαλονίκης
-> Banner 
(Καφετί Εικονίδιο κάτω δεξιά με το τρακτέρ και το στάχυ)  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομιας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
->Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θ.  
 ή
μεταβείτε απευθείας στην ανακοίνωση της Δ/νσης:  πατήστε εδώ για μετάβαση στην ανακοίνωση

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην Βαμβακοκαλλιέργεια 363 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS