Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην Βαμβακοκαλλιέργεια (14/8/2019)

Ενημερώνουμε τους βαμβακοπαραγωγούς της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το  2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια ως εξής: 
1.Στόχοι
1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Δ.Α.Ο.Α της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50 % των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση. 
 
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων ». 
2.2 Την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη η 2η γενιά (γενεά του Αυγούστου)  του πράσινου σκουληκιού και η 2η με 3η γενιά του ρόδινου σκουληκιού. Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους τέσσερις αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες. Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.
2.3 Στους αγρούς διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί από θρίπες, αφίδες  και τζιτζικάκια. 
 
3.Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδομάδα τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.
Το κατώτατο όριο επέμβασης είναι
    i. τέσσερις (4) προνύμφες πράσινου σκουληκιού 1ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κ.μ.ο. ή χρηστικά μία (1) νεαρή   
       προνύμφη στα φυτά ενάμιση (1,5) μέτρου επί της γραμμής
 κ.μ.ο., 
    ii. πέντε έως οκτώ (5-8) προνύμφες ρόδινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε
        κατά τη διαγώνιο του αγρού.
3.2 Επιπλέον, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα. 
 
4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
 
Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό  με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. 
Συστήνονται κατά προτεραιότητα :
    1. Τα βιολογικά εντομοκτόνα
    2. Τα χημικά εκλεκτικά εντομοκτόνα
    3. Τα χημικά εντομοκτόνα μη εκλεκτικά.
 
Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων, συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μόνο όταν υπάρχουν ξανά οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω (3.1). 
Όταν προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών επεμβάσεων συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
 
Προσοχή: 
    • Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους ανωτέρω εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
    • Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
    • Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα. 
  
Για πληροφορίες επικοινωνίας ή για την ανακοίνωση του αρμοδίου τμήματος κατεβάστε το παρακάτω αρχείο pdf, ενώ για ανακοινώσεις της Διεύθυνσης μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Δ.Α.Ο.Α. Μ.ΕΘ. στην διαδρομή :
Κόμβος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
-> Ιστότοπος Θεσσαλονίκης
-> Banner 
(Καφετί Εικονίδιο κάτω δεξιά με το τρακτέρ και το στάχυ)  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομιας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 
->Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θ.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην Βαμβακοκαλλιέργεια 1099 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS