Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περιληπτικής πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τον Ν.4177/2013 (5/7/2019)

           Επιβάλλουμε στον STIVASARSKI STANIMIR   πρόστιμο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΥΡΩ (3.500€) , (500€ X 7 προϊόντα)   διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2019 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ/394345(9295)/21-06-2019  γραπτής εντολής ελέγχου της υπηρεσίας μας, στο κατάστημά «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που διαθέτει επί της οδού   Εγνατίας 6  στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, ,  διαπιστώθηκε μη αναγραφή  ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα. επί των συσκευασιών επτά προϊόντων.
                Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν μη αναγραφή των ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα. επί των συσκευασιών, δύο μη εδώδιμων προϊόντων α) μαλακτικό ρούχων «MEDIX UNIVERSAL 1,5 lit.», β) υγρό πιάτων «BUZ PIATTI  1 lit.» και μη αναγραφή  ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, επί των συσκευασιών, πέντε εδώδιμων προϊόντων α) Χυμός Πορτοκαλιού «HEKTAR DERBY PLUS 1 lit.» β) Πραλίνα «NUKREMA 400 gr. », γ) Χυμός τομάτας–κετσαπ «PECMO» 830 gr., δ) Ζάχαρη «3axap Kupcman» 1 κιλού και ε) Αλάτι  «COL» 1 κιλού.
              Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 1 και του άρθρου 10 παρ. 3 αντίστοιχα της Υ.Α. 91354/ 30-8-2017«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και και τιμωρούνται με την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 50  παράγραφος 8Β  και  άρθ. 10 παρ. 4Β, αντίστοιχα, της ανωτέρω απόφασης όπου προβλέπετε η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 500€ για κάθε προϊόν.
 Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS