Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περιληπτικής πράξης επιβολής προστίμου , σύμφωνα με τον Ν4177/2013 (4/7/2019)

Επιβάλλουμε στην επιχείρηση «KVASKO MARINA - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που έχει έδρα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 71 της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση της παρ. 3Β του άρθρου 71 «Ενδείξεις τιμοκαταλόγων» της Ενότητας 7.2 «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2019 στην ως άνω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στην κουζίνα υπήρχαν μέσα στον καταψύκτη δύο (2) κατεψυγμένες συσκευασίες των 20 κιλών γύροι χοιρινοί, όπως επισημαίνονταν και στα τιμολόγια αγοράς τους.
Στον τιμοκατάλογο όμως που διατηρούσε η επιχείρηση επάνω στα τραπεζοκαθίσματα, δεν υπήρχε καμία ένδειξη είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες φαγητών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή στον καταναλωτή, η διάκριση των προϊόντων «κατεψυγμένο» κατά περίπτωση .
 Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS