Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (29/5/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 327905 (7821)/27-05-2019 απόφαση της Υπηρεσίας, στην  εταιρία ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ &Π.Υ, με έδρα επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ. 12 στο Μαρούσι Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 80 παράγραφος 3 εδάφιο Δ΄ της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), διότι η υπηρεσία μας στις 07 Μαΐου 2019 σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 138418/20-12-2018 έγγραφο διαβίβαση καταγγελίας του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ, που πήρε αριθ. πρωτ. 247595(6080)/16-04-2019 και της εντολής ελέγχου  με αρ.πρ 283157(6832)/07-05-2019 επισκέφθηκε την οικία της καταγγέλλουσας, η οποία μας υπέδειξε την δεξαμενή που επικαλείται στην καταγγελία της και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μεταλλική ορθογώνια παραλληλόγραμμη δεξαμενή ύψους 100 εκατοστών, πλάτους 100 εκατοστών και μήκους 200 εκατοστών (2,00m×1,00m×1,00m), δηλαδή χωρητικότητας 2.000 λίτρων. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόδειξη λιανικής Πώλησης, της εταιρίας Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» με έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι, Υπ/μα: Θεσ/νίκης (385), 22ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, παραδόθηκαν 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ενώ αναγράφονταν ότι το ύψος της δεξαμενής πριν την παράδοση του καυσίμου ήταν 41 cm και μετά την παράδοση του καυσίμου ότι ήταν 76 cm που σημαίνει ότι παραδόθηκαν 76-41=35 cm καυσίμου σε μία δεξαμενή 2.000 λίτρων, δηλαδή 700 λίτρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι στην απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδόθηκε  αναγράφηκε ανακριβώς είτε το ύψος της στάθμης της δεξαμενής του παραλήπτη μετά την παράδοση του καυσίμου είτε η ποσότητα που παραδόθηκε.
              Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 105 παράγραφοι 1 εδάφιο Η΄ και 2 της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»σε συνδυασμό με άρθρο 80, παράγραφος 2 της ιδίας ΥΑ και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3 εδάφιο Δ΄ της προαναφερθείσης ΥΑ, λόγω της αναγραφής ανακριβών ενδείξεων επί του εκδιδόμενου παραστατικού εμπορίας.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS