Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (15/5/2019)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 304256(7292)/15-05-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «CRISTORE I.K.E.», με έδρα στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 17 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με αντικείμενο δραστηριότητας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25 και 26 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 3Γ της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2019 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «I.S.B. A.E.» με αντικείμενο δραστηριότητας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται στη διεύθυνση Τσιμισκή 95 στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν υποβληθείσας αναφοράς και σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. Οικ. 237683(5818)/12-04-2019 Εντολής Ελέγχου της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε επί του εκδοθέντος από την εταιρεία  «CRISTORE I.K.E.» παραστατικού (αρ. ΔΕΑΤ003429/03-04-2019 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης) που επεδείχθη στους ελεγκτές της υπηρεσίας, η μη αναγραφή της ένδειξης “χώρα προέλευσης” για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και συγκεκριμένα η μη αναγραφή της εν λόγω ένδειξης για το προϊόν που διακινήθηκε με το ανωτέρω παραστατικό, με κωδικό SE 1436.5443 «Σακάκι ΜΜ Έθνικ Ρέλια Επωμίδες», όπου στην ετικέτα επί του προϊόντος αναγραφόταν η ένδειξη Made in P.R.C.
Τα ανωτέρω της μη αναγραφής της χώρας προέλευσης στα εκδιδόμενα τιμολόγια κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 με τίτλο  «Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης» του Ν.4177/2013(ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) και της παραγράφου 2 του άρθρου 80 με τίτλο «Γενικές αρχές περί εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών» της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017) για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 3Γ της ίδιας υπουργικής απόφασης, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS