Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περιλιπτικής απόφασης επιβολής προστίμου σύμφωνα με τον Ν. 4177/13 (8/5/2019)

Επιβάλλουμε στην επιχείρηση BAZAAR AE-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ΜΟΣΧΑΤΟ σύμφωνα με την υπ.αρ.261713/6345/2019 Απόφαση επιβολής προστίμου της υπηρεσίας μας, πρόστιμο  τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), βάσει του άρθρου 10 παρ.4Γ του ΦΕΚ 2983/τ Β/30-8-2017/91354 «κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, για παραλήψεις ως προς την επισήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1169/2011 επί της συσκευασίας του προϊόντος «κρουασάν DULCESOL των 270 γρ., με ημ. Λήξης 12-11-2018 RPMX» , με αποτέλεσμα να παραπλανά τον καταναλωτή ως προς την σύνθεση του προιόντος και το οποίο δειγματίστηκε από την υπηρεσία μας στις 8-10-2018 από το υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην οδό Βασ. Γεωργίου 17-19 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλυθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συνεργασίας ΓΧΚ και ΠΚΜ.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS