Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Ανάρτησης Πληρωμής Εκκαθάρισης Δικαιούχων στην Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» έτους 2018 (3/5/2019)

         Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει Ανάρτηση Πληρωμής Εκκαθάρισης Δικαιούχων στη  Δράση  10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» έτους 2018 .
         Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους, με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014).
         Οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή,  κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019,  για την δράση 10.1.04«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»  ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της  Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 
         Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύναται να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. 
 Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
«Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ
 
( Για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της Δ/νσης πατήστε 
εδώ ή για τις ανακοινώσεις της Δ/νσης πατήστε εδώ )
        

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση Ανάρτησης Πληρωμής Εκκαθάρισης Δικαιούχων στην Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» έτους 2018 2774 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS