Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (9/4/2019)

Με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ/224712(5556)/08-04-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην ατομική επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - “HIGHLANDER” – ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη 8Α, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη, πρόστιμο 500,00 € ανά κωδικό προϊόντος για ελλιπείς ενδείξεις για τα κατωτέρω είδη α) και β) αντίστοιχα, ήτοι συνολικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 50, παρ. 9Β της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση αντίστοιχα 1) των εδαφίων Β, Γ & Δ της παρ.1 και της παρ.7 του άρθρου 50 «Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης και 2) των εδαφίων Α, Β & Δ της παρ.1 και της παρ.7 του άρθρου 50 «Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή, στην ανωτέρω επιχείρηση, ελήφθησαν δείγματα α) με α/α 2/2019 «ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ EXHAUST WRAP TITANIUMHIGHWAY HAWK”» και β) με α/α 3/2019 «ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Hitzeschutzband Basaltfaser Gewebe, bis 1000 Grad», προκειμένου να σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και να εξεταστούν ως προς τη σύνθεση και διαπιστώθηκε ότι: Α) για το δείγμα με α/α 2/2019 δεν αναγράφονταν επί της συσκευασίας του προϊόντος ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό α) η ονομασία πώλησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα β) η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου και γ) η ποιότητα-σύνθεση του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα και Β) για το δείγμα με α/α 3/2019 δεν αναγράφονταν επί της συσκευασίας του προϊόντος ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό α) η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η ηλεκτρονική διεύθυνση (ή η ταχυδρομική διεύθυνση στην περίπτωση που δεν υφίσταται ηλεκτρονική διεύθυνση) του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., άλλως του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά β) η ονομασία πώλησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα και γ) η ποιότητα-σύνθεση του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS