Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμποριου της Δ/νσης Ανάπτυξής & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (26/2/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 127800(3113)/26-02-2019 απόφαση της Υπηρεσίας στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ, με έδρα στην οδό Ξενοφώντος αρ.19 στην Σταυρούπολη  Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 105 παράγραφος 3 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) [(500€ ´ 1) (αρ.105, §3) = 500,00 €], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 18 Φεβρουαρίου 2019, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ./110274(2695)/18-02-2019 εντολής ελέγχου της Υπηρεσίας, στο βυτιοφόρο όχημα  μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΙ-4868 που βρέθηκε επί της οδού Δαβάκη αρ. 44 στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία του οδηγού και ιδιοκτήτη κατά την ώρα του ελέγχου Μαχαιρίδη Νικόλαου, διαπιστώθηκε ότι στην απόδειξη λιανικής πώλησης Νο 9922/18-02-2019  που εκδόθηκε κατά την διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, δεν αναγράφονταν το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στην δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του καυσίμου, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.
              Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 105 παράγραφος 1 εδάφιο Η΄ της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου της προαναφερθείσης ΥΑ.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS