Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (4/2/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 56363(1381)/30-01-2019 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση του ΤΟΥΣΙΟΥ Δ. ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, με έδρα στην οδό Βενιζέλου αρ. 09 στην Νεάπολη  Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τα άρθρα 84 παράγραφος 11 και 104 παράγραφος 11 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018) πρόστιμο Είκοσι χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Τριών ευρώ και Πενήντα Επτά Λεπτών (20.853,57€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 16 Ιανουαρίου 2019 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής, που βρέθηκε επί της οδού Νυμφαίου αρ. 10 και Μ. Αλεξάνδρου  στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι : α) Δεν ήταν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία καθώς και τα λοιπά σημεία σφράγισης του συστήματος μέτρησης του βυτιοφόρου και β) Σύμφωνα με τα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που βρέθηκαν και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου διαπιστώθηκε έλλειμμα 1618,6 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
            Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις: α) του άρθρου 84 παρ. 1 και 4 και β) του άρθρου 104 παρ. 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) ενώ τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 11 και το άρθρο 104 παρ. 11 της προαναφερθείσης Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS