Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (11/1/2019)

Με την υπ’ αριθμ. 664008(16187)/10-01-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην επιχείρηση «MARIBA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 50, παρ. 8Β της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση των παρ. 1Δ & 2 του άρθρου 50 «Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)» του Κεφαλαίου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι, δείγμα «ΚΕΡΙ διακοσμητικό “BUTLERS”» που ελήφθη με συνδρομή του Γενικού Χημείου του Κράτους στις 18 Απριλίου 2018 από το υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης BUTLERS”, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγ. Σοφίας 28, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τον έλεγχο χημικών & βιομηχανικών προϊόντων 2017-2018 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, σύμφωνα με την Έκθεση Εξέτασης Δείγματος του Γ.Χ.Κ., διότι επί του προϊόντος (κηρός παραφίνης): 1. δεν αναγράφεται η κατηγορία κηρού, σύμφωνα με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 1559/58 και 837/1990 και 2. δεν υπάρχει ένδειξη για την ποιότητα - σύνθεση του προϊόντος.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS