Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Εποβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (28/11/2018)

Με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ/606270(14554)/28-11-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην ατομική επιχείρηση «DU MEILUAN του YONGDI - “ΑΣΤΕΡΙ”», η οποία έχει έδρα στην οδό Σαπφούς 12, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), σύμφωνα με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 57, παρ. 5Γ της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 57 «Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων» του Κεφαλαίου 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι, δείγμα «ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ (κρίκοι)» που ελήφθη στις 24 Αυγούστου 2017, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή, από το υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αισώπου 42, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, σύμφωνα με την Έκθεση Εξέτασης Δείγματος του Γ.Χ.Κ., καθώς, ενώ είχε περιεκτικότητα σε άργυρο μόλις 0,40/00 κ.β., έφερε έκτυπη επισήμανση 925, η οποία παραπέμπει σε τίτλο περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο (άργυρο), οδηγώντας σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS