Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (20/11/2018)

Με την υπ’ αριθμ. 533378(12538)/15-11-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στο πρατήριο υγρών καυσίμων «ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» που βρίσκεται στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου 216, Τ.Κ. 56626 Συκιές Θεσ/νίκης, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), σύμφωνα με τα άρθρα 20, 24, 25 & 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και την παρ. 8.1,περ.ii. του άρθρου 1 «Κατηγορίες Παραβάσεων» της αριθμ.Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων», κατά παράβαση της παρ.5 περί μη κανονικών καυσίμων του άρθρου 20 του Ν.4177/2013, διότι, δείγμα «UNLEADED 97RON V-POWER» που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2018, κατόπιν καταγγελίας, από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο προμηθεύτηκε από την εταιρεία πετρελαιοειδών «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «CORAL Α.Ε.», χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, κατά την Α΄ & Β΄ εξέτασή του, σύμφωνα με την «Έκθεση Εξέτασης Δείγματος» και την «Έκθεση κατ’ έφεση Εξέτασης Δείγματος» του Γ.Χ.Κ., καθώς βρέθηκε να έχει θετική ανίχνευση κινιζαρίνης. Η ιχνηθέτηση με κινιζαρίνη προβλέπεται μόνο για αμόλυβδη  βενζίνη που διατίθεται στην εσωτερική αγορά ως αμόλυβδη  βενζίνη 95RON. Βενζίνες των άλλων τύπων δεν ιχνηθετούνται.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS