Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περίληψης Απόφασης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ (3/8/2018)

  Με την υπ΄αριθμ. Γ/ΕΞ/6234-1/2.8.2018 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕΘ, επιβάλλουμε στην εταιρία «ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δραστηριότητα εστιατόριο-καφέ,  που βρίσκεται επί της οδού Φράγκων αρ. 2 - Τ.Κ.54626 Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) κατ΄εφαρμογή του Κεφαλαίου 4 Ενότητα 4.8  του άρθρου 42 «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων» παράγραφος 5 εδάφιο Γ «Για παραβάσεις των παραγράφων 3 και 4, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση» της υπ΄αριθμ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983/Τ.Β΄) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)», διοικητικό πρόστιμο  χιλίων ευρώ (1.000,00€)(για δύο παραβάσεις) διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσίας μας την  20η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή στην ανωτέρω επιχείρηση βρέθηκαν:
α) ένα (1) ανοικτό λευκοσιδηρού δοχείο ελαιολάδου χωρητικότητας 17λίτρων  e, που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή γευμάτων του εστιατορίου και δύο (2) σφραγισμένα λευκοσιδηρά δοχεία ελαιολάδου χωρητικότητας 17λίτρα e που προορίζονταν  και αυτά για τη παρασκευή γευμάτων στο εστιατόριο αντί για συσκευασίες χωρητικότητας έως 5λίτρων, 10, 20,25 έως και 50λίτρων. Η ανωτέρω ποσότητα ελαιολάδου διακινήθηκε με το με ημερομηνία 5/11/2017 Παραστατικό εκδοθέν της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΤΟΥΖΗΣ»
β) γυάλινα δοχεία με έλαιο μη σφραγισμένων, επαναγεμιζόμενων συσκευασιών που προορίζονταν στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση κατόπιν του σταδίου παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα του καταστήματος μαζικής εστίασης  αντί για σφραγισμένες μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ελαίου που φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση σύμφωνα με το Κεφ. 4 Ενότητα 4.8 άρθρο 42 «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων» παράγραφος 3 και 4 αντίστοιχα της  προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS