Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (9/7/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./5286-1/05-07-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με έδρα επί της δημοτικής οδού Θέρμης - Τριαδίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφια 1β και 2β του προαναφερθέντος νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/2016) και ισχύει, πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 20 Ιουνίου 2018 στο πρατήριο υγρών καυσίμων της προαναφερθείσης εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι, στην αντλία που παρέδιδε υγραέριο κίνησης (LPG/AUTOGAS) στους καταναλωτές, το ένα ακροσωλήνιο παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον δύο κόμμα πενήντα εννέα τοις εκατό (-2,59 %) κατ’ όγκο ενώ το δεύτερο παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον ένα κόμμα εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (-1,78 %) κατ’ όγκο μεταξύ της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας / όγκου και της τιμής όγκου που αναγράφονταν ότι παραδίδονταν στους μετρητές της αντλίας.
              Δηλαδή διαπιστώθηκε σφάλμα στους δύο μετρητές των ακροσωλήνιων της αντλίας μείον δύο κόμμα πενήντα εννέα τοις εκατό (-2,59 %) κατ’ όγκο για τον ένα και μείον ένα κόμμα εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (-1,78 %) κατ’ όγκο για τον δεύτερο.
            Οι ανωτέρω διαπιστωθείσες αρνητικές αποκλίσεις υπερβαίνουν το ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα που καθορίζεται στο συν / πλην ένα τοις εκατό (±1,0 %), σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) και τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφια 1β και 2β του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173/2013) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/2016) και ισχύει.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS