Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (12/6/2018)

Με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/4185-1/11-06-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΜΠΑΚΑΛΙΚΟΝ ΙΚΕ» που έχει έδρα στην οδό Πλ. Ναυαρίνου 7, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 42, παρ. 5Γ της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 42 «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων» της Ενότητας 4.8 «ΕΛΑΙΑ-ΕΛΙΕΣ-ΛΙΠΗ» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018 στην ως άνω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι το εστιατόριο δεν διέθετε το κάθε είδος ελαίου σε σφραγισμένες μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ή συσκευασίες μιας χρήσης που να διατίθενται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση και να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, παρά μόνο μη σφραγισμένα μπουκάλια - δοχεία με ελαιόλαδο προς χρήση από τους πελάτες στο τραπέζι.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS