Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (11/6/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./4212-1/08-06-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ανώνυμο εταιρία SMART ENERGAS A.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα επί της οδού Γιαννιτσών αρ. 90 στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 84 παράγραφος 12 της ΥΑ 91354/2017, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), διότι, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 23 Μαΐου 2018 στο κατάστημα της προαναφερθείσης εταιρίας, διαπιστώθηκε η ελλιπής συμπλήρωση Δελτίων Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης που εξέδιδε και παρέδιδε η εν λόγω εταιρία κατά τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων σε αντλίες υγραερίου κίνησης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 84 παράγραφος 6 και 88 παράγραφος 5 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) που τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 84 παράγραφος 12 και 88 παράγραφος 6 της προαναφερθείσης Υπουργικής Απόφασης. 
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS