Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (11/5/2018)

Επιβάλουμε, με την με αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./3278-2/08-05-2018 απόφαση της Υπηρεσίας μας, στην εταιρία . ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕΠΤΝΞΕ, με έδρα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 1 στην Ρόδο, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και την παράγραφο 9 εδάφιο Α του άρθρου 96 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο Δύο χιλιάδων ευρώ συνολικά [(αρ.96, §9Α) 1000,00€ ´ 2 = 2.000,00€], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο ελεγκτών του Γραφείου Κινητών Ομάδων Ελέγχου του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης στις 30 Οκτωβρίου 2017 στην οδό Πόντου – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στο βυτιοφόρο όχημα δημοσίας χρήσης με στοιχεία κυκλοφορίας ΕΚΒ-4624/Ρ36702 διαπιστώθηκε η  πλημμελής σφράγιση των διαμερισμάτων 1, 4, 5, 7 & 9 του βυτίου, συνολικά πέντε (5), εκ των οποίων τα διαμερίσματα 1 και 7 συνολικά δύο (2) βρέθηκαν σφραγισμένα με σφραγίδες της εταιρίας ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕΠΤΝΞΕ.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 96 παράγραφοι 1 και 2 της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017), και τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 9 εδάφιο Α΄ της προαναφερθείσης Υπουργικής Απόφασης
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS