Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δελτίο Ενημέρωσης σχετικά με την κατάργηση των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του εντόμου καραντίνας Rhynchophorus ferrugineus (Οlίvier) (4/5/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/490 της Επιτροπής καταργούνται τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Οlίvier).
Παρά τα μέτρα που ορίζονται στην απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην `Ενωση του Rhynchophorus ferrugineus (Οlίvier), όπως φαίνεται από τις ετήσιες έρευνες που διενεργούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο εν λόγω οργανισμός είναι πλέον ευρέως διαδεδομένος στα περισσότερα μέρη της απειλούμενης περιοχής. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η πρόληψη της περαιτέρω εισαγωγής και εξάπλωσής του στο μεγαλύτερο μέρος ταυ εδάφους της 'Ενωσης. Κατά συνέπεια η απόφαση 2007/365/ΕΚ καταργείται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν παρακάτω το δελτίο ενημέρωσης του αρμοδίου γραφείου ή να απευθύνονται στην ΔΙνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στα τηλ: 2313 330417, 2313 330363 
( Για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της Δ/νσης πατήστε εδώ ή για τις ανακοινώσεις της Δ/νσης πατήστε εδώ ή για την ιστοθέση του τμήματος πατήστε εδώ)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δελτίο Ενημέρωσης σχετικά με το Rhynchophorus ferrugineus (Οlίvier) 428 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS