Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (4/5/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./3274-1/30-04-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ομόρρυθμο εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με έδρα επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 98 στη Πολίχνη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο 1β του προαναφερθέντος νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 και ισχύει, πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 16 Απριλίου 2018 στο πρατήριο υγρών καυσίμων της προαναφερθείσης εταιρίας, διαπιστώθηκε σφάλμα σε ένα μετρητή υγραερίου κίνησης (LPG/AUTOGAS) μείον ένα κόμμα πεντακόσια είκοσι πέντε τοις εκατό (-1,525 %) κατ’ όγκο. Η μέτρηση της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου πραγματοποιήθηκε με τον πρότυπο διακριβωμένο μετρητή LPG της Υπηρεσίας. 
            Η ανωτέρω διαπιστωθείσα αρνητική απόκλιση υπερβαίνει το ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα που καθορίζεται στο συν / πλην ένα τοις εκατό (±1,0 %), σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6 της ΥΑ 91354/2017 και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο 1β του Ν.4177/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 και ισχύει.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS