Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (5/4/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./2395-2/04-04-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης PETROIL – ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με έδρα επί της οδού Ν. Μοναστηρίου αρ. 105 στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 10 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (899,44€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 22 Μαρτίου 2018 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής, με αριθ. κυκ. ΝΙΙ-5751, που βρέθηκε επί της οδού Αγίων Πάντων αρ. 42Α στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της οδηγού του, διαπιστώθηκε περίσσευμα 101 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης που δεν δικαιολογούνταν από τα συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης του καυσίμου που βρέθηκαν στο όχημα και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου.
                        Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 10 της προαναφερθείσης ΥΑ.
 
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS