Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψης πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/08-08-2013 (5/4/2018)

Με την υπ΄ αριθμ. Γ/ΕΞ/2623-1/2.4.2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕΘ επιβάλλουμε στην ατομική επιχείρηση «ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΦΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΟΝΔΡΙΚΗ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Ν. Βότση 19- Ν. Μηχανιώνα -Τ.Κ. 57004 Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) κατ΄ εφαρμογή του Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.7  του άρθρου 35 παράγραφος 5 της υπ΄αριθμ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983/Τ.Β΄) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» διοικητικό πρόστιμο  τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) διότι υπάλληλοι –ελεγκτές της υπηρεσίας μετέβηκαν την  21η Μαρτίου 2018 στην ανωτέρω επιχείρηση όπου διαπιστώθηκε στο πάγκο του καταστήματος με τα νωπά ιχθυρά η πώληση γαρίδων, με  καρτελάκι προσαρτημένο πάνω σε αυτές που έφερε τις ενδείξεις «ΓΑΡΙΔΑ ΠΡΟΙΟΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ € 12,00» ενώ στο υπ΄αριθμ. 235/12.3.2018 ΣΕΙΡΑ Κ3 Τιμολόγιο-Δ. Αποστολής της εταιρείας «Χατζησωτηρίου Αθανάσιος Α.Β.Ε.Ε. Αλιευμάτων ΑΕ» με το οποίο διακινήθηκε υπήρχε η περιγραφή «ΓΑΡΙΔΑ 40/50 ΚΑΤΕΨ/ΝΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΑΣ FAO03-Litopenaeus vannamei». Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 35 «Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο» παράγραφος 1 «Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής» της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS