Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (3/4/2018)

Με την υπ΄αριθμ. Γ/ΕΞ/2496-1/29.3.2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕΘ, επιβάλλουμε στην ανώνυμη εταιρεία «ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ Α.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. “SEAGOODS”  που βρίσκεται στην  ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ με ΤΚ 570 04 –Θεσ/νικη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) κατ΄εφαρμογή του Κεφαλαίου 4 Ενότητα 4.7  του άρθρου 36 παράγραφος 2 εδάφιο Γ «Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό» της υπ΄αριθμ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983/Τ.Β΄) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» διοικητικό πρόστιμο  χιλίων ευρώ (1.000,00€) διότι  σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 14η Μαρτίου 2018 στη Λαϊκή Αγορά Σταυρούπολης σε Πωλητής Λαϊκών Αγορών, διακινήθηκε το Προϊόν «Γαρίδες Αποψυγμένες Υδατοκαλλιέργειας ΕΚΟΥΑΔΟΡ» με  Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής της εταιρίας «ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ Α.-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. “SEAGOODS”,στο οποίο δεν αναγραφόταν α) η επιστημονική ονομασία του είδους και β) ειδικά επειδή διακινήθηκε εντός ιχθυόσκαλας δεν αναγραφόταν ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια κ.τ.λ.) για το συγκεκριμένο είδος σύμφωνα με το άρθρο 36  παρ. 1 εδάφια Γ και  Δ αντίστοιχα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS