Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (2/3/2018)

Επιβάλλουμε, με την αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./1522-1/02-03-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην επιχείρηση της ΛΑΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΑΘ. ΣΜΑΡΩΣ, με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 98 στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/07-08-2013 και τα άρθρα 105 παράγραφος 3 και 104 παράγραφος 10 της Υ.Α. 91354/2017, πρόστιμο επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών συνολικά (7.464,73 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο βυτιοφόρο όχημα διανομής πετρελαίου θέρμανσης ιδιοκτησίας της διαπίστωσαν ότι: 
 

  1. Σε επτά (7) εκδοθείσες αποδείξεις λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης δεν αναγράφονταν το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά από την παράδοση του.
  2. Υπήρχε έλλειμμα 429 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ελαττωμένης κατά την μέχρι τη στιγμή του ελέγχου παραδοθείσας ποσότητας καυσίμου.
            Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 105 παράγραφος 1Η και 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 105 παράγραφος 3 και 104 παράγραφος 10 της προαναφερθείσης ΥΑ


Επιστροφή




























Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS