Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (12/3/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./1845-1/12-03-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ομόρρυθμο εταιρία Α. ΜΥΤΖΗΘΡΑΣ – Σ. ΠΑΤΡΙΚΕΛΗΣ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με έδρα επί της οδού Μ. Αλέξανδρου αρ. 26 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 10 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (561,20€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 28 Φεβρουαρίου 2018 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής, που βρέθηκε επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 20 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία του οδηγού, διαπιστώθηκε έλλειμμα 78 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης που δεν δικαιολογούνταν από τα συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης του καυσίμου που βρέθηκαν στο όχημα και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου.
            Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 10 της προαναφερθείσης ΥΑ.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS