Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (13/3/2018)

Επιβάλλουμε, με την αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./1910-1/13-03-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση της ΟΛΓΑΣ ΑΘΑΝ. ΧΑΣΙΩΤΗ με έδρα Γ. Χαλκίδη αρ. 3 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τα άρθρα 83 παράγραφος 8 και 104 παράγραφος 10 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο επτά χιλιάδων ογδοντα επτά ευρω και εικοσιτεσσάρων λεπτών (7087,24€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 27 Φεβρουαρίου 2018, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΟΙΚ/1528/27-02-2018 εντολής ελέγχου της Υπηρεσίας μας, στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης ατομικής επιχείρησής  που βρέθηκε επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 10 στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
 

  1. Ο αεροδιαχωριστής της αντλίας του βυτιοφόρου δεν είχε ελεύθερη δίοδο αέρα.
  2. Έλλειμμα 241,88 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης συνολικά, που δεν δικαιολογούνταν από τα παραστατικά διακίνησης και την ποσότητα καυσίμου που βρέθηκαν στο βυτιοφόρο.
Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις:
 
  1. του άρθρου 83 παράγραφος 3 εδάφιο γ, και του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS