Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περίληψης πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (12/3/2018)

Με την υπ’ αριθμ. 16/Γ/ΕΞ/1828-1/12-03-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΑΡΓΩ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που βρίσκεται στο 6ο χλμ Θεσ/νίκης Καλοχωρίου- εντός των εγκαταστάσεων ΕΛΠΕ,(Α.Φ.Μ. 094138086 και Δ.Ο.Υ. ΚΩ), πρόστιμο επτακοσίων ευρώ (700,00 €), σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και του άρθρου 101,παραγρ. 4Β της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση της παρ. 2Η του άρθρου 101 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης διότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην ετικέτα-πινακίδα του σχηματιζόμενου δείγματος βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS