Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περίληψης Απόφασης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ (8/3/2018)

Επιβάλλουμε με την υπ΄αριθμ. ΕΞ/1187-1/7-03-2018 Απόφαση Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης,  στην εταιρία  ΜΙΤΖΟΧΟΓΛΟΥ Ν. ΜΗΝΑΣ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  με ΑΦΜ 035776742,  πρόστιμο ύψους   ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ  (500,00€), διότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν την  23/02/2018, υπάλληλοι της υπηρεσίας μας,  κατόπιν σχετικής καταγγελίας, στην επιχείρηση  ΚΑΦΕ COSMOS (ΜΙΤΖΟΧΟΓΛΟΥ Ν. ΜΗΝΑΣ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΠΑΡ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)   που βρίσκεται επί της οδού Λυκούδη 23 Ν. Κρήνη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, παρουσία του υπευθύνου του καταστήματος, διαπιστώθηκε υπέρβαση τιμής στο είδος «ελληνικός καφές», καθώς ενώ στον τιμοκατάλογο αναγράφονταν τιμή 1,50 ευρώ, στην   απόδειξη που εκδόθηκε από την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης η τιμή ανέρχονταν στα 1,80 ευρώ.
Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του άρθρου 70 της Υ.Α. 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» και επιβάλλεται διοικητικό  πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ όπως προβλέπει το άρθρο 70 παρ. 4 της Υ.Α. 91354/2017 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.».
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS