Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε Θεσσαλονίκης (7/3/2018)

Επιβάλλουμε, με την αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./1659-1/05-03-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση της ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ, με έδρα επί της οδού Περγάμου αρ. 11 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 83 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 16 Φεβρουαρίου 2018 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής που βρέθηκε στην συμβολή των οδών Λεων. Σπαρτιάτου αρ. 1 και Αγάθωνος στην Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι ο αεροδιαχωριστής της αντλίας του βυτιοφόρου δεν είχε ελεύθερη δίοδο αέρα ενώ όταν ζητήθηκε η επίδειξη της καλής λειτουργίας του αυτός δεν λειτούργησε ως όφειλε.
              Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 83 παράγραφος 3 εδάφιο γ, της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 8 της προαναφερθείσης ΥΑ.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS