Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Έκδοσης 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπ. 6.1 Π.Κ.Μ. ("Νέοι Αγρότες") της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας & Αλ. της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (14/2/2018)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπ. 6.1 Π.Κ.Μ. σύμφωνα με την οποία:

Α.​ Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 της με. 315045(1274)/27-07-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:  


«2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τέλος του παραρτήματος και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:
Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν την ημερομηνία ένταξης που αναγράφεται στο παράρτημα για κάθε δικαιούχο και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται από τον διοικητικό έλεγχο.
Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.» 
 
Β. Την αντικατάσταση του παραρτήματος της αρ. 315045(1274)/27-07-2017 Απόφασης με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα. 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 315045(1274)/27-07-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ‘‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016’’ 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Νέοι Αγρότες: 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο υπ. 6.1 Π.Κ.Μ. 3429 KB 
Νέοι Αγρότες: Αρχική Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο υπ. 6.1 Π.Κ.Μ. 2220 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS