Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περίληψης επιβολής προστίμου του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Θεσ/νίκης (31/1/2018)

Επιβάλλουμε με την υπ΄αριθμ. ΕΞ/9905-1/30-01-2018 Απόφαση Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης,  στην εταιρία  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  με ΑΦΜ 999842977,  πρόστιμο ύψους   ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ  (3.000,00€), λόγω υποτροπής, διότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν την  19/04/2007, υπάλληλοι της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,  έχοντας υπόψη την αρ.πρωτ. 16/3198/18-04-2007 επώνυμη τηλεφωνική καταγγελία, στο σούπερ μάρκετ ιδιοκτησίας «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» που βρίσκεται στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, παρουσία του υπευθύνου του καταστήματος, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφορές στις τιμές που ήταν αναγραμμένες στις ετικέτες των ραφιών από αυτές που προέκυψαν από το barcode στο ταμείο του καταστήματος. Συγκεκριμένα, τα κάρβουνα ΑΑΑ ποιότητας 10kgr με τιμή στο ράφι  6,79 ευρώ  στο ταμείο χρεώθηκαν προς  9,29 ευρώ.
Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9  της Υ.Α. 91354/2017 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.» και επιβάλλεται διοικητικό  πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος όπως προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 14 της Υ.Α. 91354/2017 «Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.»,  το ύψος του οποίου τριπλασιάζεται σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το  άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/8-8-2013).
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS