Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (30/1/2018)

Επιβάλουμε, με την με αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./805-1/29-01-2018 απόφαση της Υπηρεσίας μας στην ατομική επιχείρηση της Βογιατζή Γ. Ευαγγελίας, με έδρα στον 12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177 και το άρθρο 84, παράγραφος 13 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο Δύο Χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας  σε πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της, διαπιστώθηκε ότι:
Κατά τον έλεγχο της σφράγισης της αντλίας διανομής υγρών καυσίμων, στο φάκελο της δεν βρέθηκαν και δεν επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου πρωτότυπα δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης της παραγράφου 6 του άρθρου 84 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017)  στα οποία αναγράφονταν τα στοιχεία των σφραγίδων με τις οποίες ήταν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία (μηχανική ρύθμιση ογκομετρητή και λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με την ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας ).
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 84 παράγραφος 7 και 9 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ .
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS