Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψης πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.2 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) (30/1/2018)

Με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/804-1/30-01-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην ατομική επιχείρηση ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στο 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης –Έδεσσας στον Άγιο Αθανάσιο στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και με το άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο 8.1 της ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), διότι κατά την διενέργεια ελέγχου και δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις 24-07-2017 από ελεγκτές του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών –Εξαγωγών Θεσσαλονίκης-Τμήμα δίωξης λαθρεμπορίου-Γραφείο κινητών ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), το δείγμα πετρέλαιο κίνησης που ελήφθη από υπόγεια δεξαμενή του πρατηρίου υγρών καυσίμων και εξετάστηκε από την Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας-Τμήμα Β΄, βρέθηκε κατά την Α΄ και κατ’ έφεση εξέταση, ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ γιατί: «διότι έχει σημείο ανάφλεξης 48,0±2,0 ◦C, αντί του ελαχίστου επιτρεπομένου 55,0◦C. Επίσης το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση». Το δείγμα βυτίου που παρελήφθη κατά την δειγματοληψία βρέθηκε ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς  τα εξετασθέντα στοιχεία.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS