Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (29/1/2018)

Επιβάλουμε, με την αριθ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ./568-1/25-01-2018  απόφαση της Υπηρεσίας, στην ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρατήριο υγρών καυσίμων,  με έδρα το 12ο χλμ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, διότι σε έλεγχο που έγινε στις 9/1/2018 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο βυτιοφόρο όχημα  μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης ιδιοκτησίας της, με αρ. ΑΗΒ-3515,  παρουσία του οδηγού του κατά την ώρα του ελέγχου Μητρολάρι Όλσι, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 & σύμφωνα α) με το άρθρο 84 , παράγραφος 7 & 9  της Υ.Α. 91357/2017 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)»πρόστιμο  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)   διότι   κατά την ώρα του ελέγχου δεν βρέθηκε  και δεν επεδείχθη στα αρμόδια όργανα ελέγχου το   δελτίο ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης των κρίσιμων μετρολογικών σημείων. Το ανωτέρω,   αποτελεί  παράβαση του άρθρου 84 ,παράγραφος 7 & 9  της Υ.Α. 91357/2017  και  επιβάλλονται  κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο  13 του ιδίου άρθρου. β)  με το άρθρο 105 παράγραφος 1.Η της Υ.Α. 91357/2017 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (  500,00 € ), διότι διαπιστώθηκε ότι  σε  μία (01) εκδοθείσα απόδειξη λιανικής πώλησης Πετρελαίου θέρμανσης, δεν αναγράφονταν  από τον πωλητή – οδηγό, το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου ) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη  πριν και μετά από την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση  του άρθρου 105 παράγραφος  1Η  της  ΥΑ 91354/2017 και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με  το άρθρο 105 παράγραφος 3 της ανωτέρω αναφερθείσης ΥΑ. γ)  με το άρθρο 104, παράγραφος 8 της Υ.Α. 91357/2017 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», πρόστιμο ποσού εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (  699, 84 € ), διότι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειμμα 102 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. Το ανωτέρω, δηλαδή η διαπίστωση διαφοράς (ελλείμματος ή περισσεύματος) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο, ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά τις ποσότητες που έχουν παραδοθεί μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, αποτελεί παράβαση του άρθρου 104  παράγραφος 8 της υπ’αριθ.  91357/2017  «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ».  και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου.
Συνολικό  πρόστιμο :   3.199,84  (τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών,   α) 2.000 € + β) 500  € + γ) 699,84 €  )
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS