Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (11/1/2018)

Επιβάλουμε, με την αρ. πρ. 16/Γ/ΕΞ/12491-2/17/09-01-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, στην ατομική επιχείρηση της ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΜ, ιδιοκτήτριας του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων  επί της οδού Αλκαμένους 17 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και την παράγραφος 13 του άρθρου 84 της ΥΑ 91354/2017  πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων ευρώ      ( 2.000 € ), διότι κατά τον έλεγχο της σφράγισης των αντλιών του ανωτέρω πρατηρίου ( MEPSAN, τύπου  TURQUOISE ORION C  με SN 30483 & 30482  /  2016 ) δεν βρέθηκαν και δεν επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου πρωτότυπα δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης, όπου αναγράφονταν οι αριθμοί των σφραγίδων : ΤΕΚΑΤ-011-010676 παλμοδότης, 008210 παλμοδότης, 006693 ηλεκτρονικά μέρη, 006683 παλμοδότης και 006627 ηλεκτρονικά μέρη, με τις οποίες  βρέθηκαν σφραγισμένα τα προαναφερθέντα μέρη των αντλιών.
Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 84 παράγραφος 7 & 9 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) και τιμωρείται  με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 13 του ιδίου άρθρου της ανωτέρω αναφερθείσης ΥΑ.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS