Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (10/1/2018)

Με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/12510-1/2017/09-01-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στην επιχείρηση «Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. «Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.» που έχει έδρα στην Ελίκη Διακοπτού Αιγιαλείας, Τ.Κ. 25100 Αίγιο Αχαΐας, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 36, παρ. 2Γ της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», κατά παράβαση της παρ. 1Α του άρθρου 36 «Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης» της Ενότητας 4.7 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2017 στο σούπερ μάρκετ «BAZAAR Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Δελφών 42, Τ.Κ. 54641 Θεσσαλονίκη και κατά την οποία ελήφθη δείγμα εις διπλούν «ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΤΨ  “KALLIMANIS”, Μπακαλιάρος Αργεντινής, FAO 41», διαπιστώθηκε ότι στο σχετικό παραστατικό που εκδόθηκε από την ως άνω επιχείρηση, δεν αναγράφονταν η περιοχή αλίευσης (FAO) του ανωτέρω προϊόντος.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS