Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών-Έργων της Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (9/1/2018)

Σας ανακοινώνουμε σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ,υπηρεσιών , έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας & Αλιείας της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης:
Στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Γραφείο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε.Θ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,το οποίο στεγάζεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ""Περί διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ,Υπηρεσιών ή έργων "" αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α/147/8-8-2016), ο οποίος αποτελεί προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, για τον ορισμό μελών μεταξύ των υπαλλήλων, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις στην ΔΙνση Αγροτικής Οικονομίας &Αλιείας της Μ. ΕΟ, οι οποίοι Θα συγκροτήσουν την αρμόδια Επιτροπή για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών αλλά και έργων. 
​​​Για πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω σχετικό αρχείο - Ανακοίνωση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών-Έργων της Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε.Θεσσαλονίκης 1403 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS