Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (12/10/2017)

Με την αριθμ. Γ/ΕΞ/9183-1/12-10-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, επιβάλλουμε στην επιχείρηση «ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣΤ. Γ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 4ο χλμ Θεσσαλονίκης - Αθηνών, Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι Θεσ/νίκης, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με την αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 110/Β΄/31-1-2002) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 327/Β΄/17-3-2006) και την αριθμ. 28548/ΔΠΠ 959/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β΄/29-3-2016), καθώς και με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2017, σε εκτέλεση του με αριθμ. πρωτ.: ΔΠΠ 2244/02-11-2016 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η αφίσα / πίνακας που εκτίθεται στο σημείο πώλησης με κατάλογο των στοιχείων για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και για τις επίσημες ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όλων των μοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων μάρκας SUZUKI που εκτίθενται ή προσφέρονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα III του άρθρου 8 της αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ, το οποίο αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο Παράρτημα III του άρθρου 2 της αριθμ. Η.Π.11762/654/2006 ΚΥΑ, κατά παράβαση της παρ. 1β του άρθρου 4 της αριθμ. 90364/2002 ΚΥΑ.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS