Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δελτίο Τύπου για την δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα 3.1.8, 4.1.20 & 3.1.22 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (6/10/2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΡΑ 3.1.8, 4.1.20 & 3.1.22 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020


TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καλεί
τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στα:
Μέτρο 3.1.8 -”Υγεία και Ασφάλεια” και Μέτρο 4.1.20 -” Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους” (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) και
Μέτρο 3.1.22 - “Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων” (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ)


Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 €.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι:10-10-2017 και ώρα 12.00
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι:10-01-2018 και ώρα 14.00


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501151 και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα:2131501184, 2131501186 και 2131501160


 
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δελτίο Τύπου για την δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα 3.1.8, 4.1.20 & 3.1.22 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 28 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS