Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε Θεσσαλονίκης (8/6/2017)

Επιβάλουμε με την αριθ.πρωτ. 16/Γ/ΕΞ/3977-1/02-06-2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας στην ανώνυμο εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ Α.Ε., με έδρα στη στροφή Ανατολικού στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 102, παράγραφος 10, εδάφιο Β., σημείο α. της ΥΑ Α2-718/2014, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2017 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησής,  που βρίσκεται στο 11ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου στην Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο διάθεσης των προϊόντων του υπήρχε όργανο ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (ζυγαριά), χωρίς περεταίρω διακριτικά στοιχεία, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό της μάζας στις εμπορικές συναλλαγές με τους καταναλωτές και δεν έφερε την απαραίτητη σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Φ2-1347/2013 όπως αυτή αντικαταστάθηκε  από την ΥΑ ΔΠΠ 1417/2016.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 102 παράγραφοι 7 και 8 της ΥΑ Α2-718/2014.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x